Śląskie malarstwo pejzażowe II poł. XIX i I poł. XX w.  z kolekcji Czesława Osękowskiego

Przełom XIX i XX wieku to czas szybkiego cywilizacyjnego rozwoju, artyści tego okresu dążąc do ukazania całego bogactwa i zmienności świata przyrody podnieśli pejzaż na wyżyny sztuki. Obrazy prezentowane na wystawie śląskiego malarstwa pejzażowego są często spojrzeniem artysty z perspektywy pory roku, dnia, czy ledwie chwili wyrażonej jednym charakterystycznym dla niej mgnieniem światła. Dla wielu malarzy Karkonosze i najbliższe okolice stały się ważnym tematem. Należał do nich Adolf Dressler, jeden z najbardziej znanych śląskich pejzażystów XIX wieku. Na wystawie prezentujemy jego dwie prace: „Na skraju lasu” oraz charakterystyczny panoramiczny widok „Tartaku w okolicy Jagniątkowa”. Uczniami Dresslera byli między innymi Georg Müller-Breslau, Gertrud Staats czy Erich Kubierschky. Obecność mistrza w Przesiece sprawiała, że funkcjonowała tam okresowo nieformalna kolonia artystyczna Znanym malarzem tego okresu był także związany z Legnicą Theodor Blätterbauer. Autorstwa tego cenionego profesora rysunku jest przedstawienie tyrolskiej kuźni na tle gór. Do najsłynniejszych karkonoskich pejzażystów należy także Carl Ernst Morgenstern, pochodzący ze sławnej rodziny monachijskich artystów. Tworzył on w wielu technikach, a jego prace ukazują widoki ze Śnieżnymi Kotłami, Łabskim Szczytem” czy malowniczymi leśnymi strumieniami. Blisko 30 – letnia praca pedagogiczna profesora zaowocowała wieloma talentami malarskimi. Należał do nich Paul Weimann i Heinrich Tüpke czy Alfred Nickisch i Georg Wichmann – współtwórcy powstałego w Szklarskiej Porębie Stowarzyszenia Artystów Św. Łukasza”. Na ekspozycji są także cenne akcenty o charakterze regionalnym, należą do nich prace urodzonego w 1809 roku Carla Friedricha Seifferta oraz już XX-wiecznego twórcy Gerharda Reischa, związanych z Zieloną Górą. W końcowej części prezentacji znalazło się także przedstawienie świebodzińskiego rynku pędzla urodzonego w tym mieście Roberta Balcke.
Pokazana w zielonogórskim muzeum wystawa śląskiego malarstwa pejzażowego ma wyjątkowy i szczególny charakter. Znalazło się na niej 75 dzieł 45 artystów począwszy od drugiej połowy XIX wieku do połowy XX stulecia. Jest to pierwsza publiczna prezentacja tworzonego od ponad 30 lat zbioru malarstwa, będącego wyrazem pasji kolekcjonerskiej profesora Czesława Osękowskiego, rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Longin Dzieżyc na podstawie opracowania:
Piotr Łukaszewicz, “Malarstwo krajobrazowe na Śląsku w wieku XIX”.

Termin wystawy:
9 XI 2011 – 1 II 2012

Kurator wystawy:
Longin Dzieżyc

Mecenas wystawy:
Senator Polska