18 XI 2011 roku nastąpiło otwarcie wystawy pt. “Igłą i kwasem”, na której zaprezentowanych zostało ponad 140 prac niemieckiego artysty grafika Christiana Mischke z lat 1971-2008.

Christian Mischke uprawia grafikę warsztatową, głównie techniki druku wklęsłego (m.in. akwatintę, akwafortę, suchą igłę, mezzotintę). Jego ryciny ukazują „poetycki realizm”. Łączy w nich wirtuozerię warsztatu z poetycko-surrealną wyobraźnią, elementy realistyczne ze światem fantastycznej rzeczywistości, pełnej metafor, ukrytych znaczeń i zagadkowych symboli.
Tematyka prac oraz kunszt wykonania stanowią o pokrewieństwie sztuki Christiana Mischke z tradycją dawnej grafiki. W jego pracach widoczne są odwołania do twórczosci Albrechta Dürera, czy Albrechta Altdorfera. Tematyczne podobieństwa wynikające z osobistych upodobań wskazują także na XIX-wiecznych artystów, przede wszystkim na jednego z czołowych przedstawicieli niemieckiego romantyzmu Caspara Davida Friedricha oraz symbolistę Maxa Klingera. Wizyjne, nostalgiczne kompozycje ukazują często ożywiony sztafażem pejzaż o romantycznym rodowodzie. Kolejnym punktem wyjścia jest dla artysty odzwierciedlenie sfery snu. Kreuje surrealistyczne, senne wizje, gdzie filigranowe struktury bezlistnych gałęzi drzew współistnieją w tajemniczej symbiozie z postaciami ludzkimi i zwierzęcymi.
Dzięki licznym podróżom i wystawom zaistniał w sztuce graficznej Christiana Mischke świat Dalekiego Wschodu z jego orientalnymi motywami. Zachwyt nad tradycją, kulturą i przyrodą Azji Wschodniej odzwierciedlają m.in. cykle: „Nocne pejzaże”(1982-2002), seria rycin barwnych zatytułowana „Z Chin”(1985), czy „49 wariacji o liści miłorzębu”(1993-1994). Christian Mischke podejmuje w swej twórczości także temat ekslibrisu – miniaturowej formy graficznej misternie i drobiazgowo opracowanej. Jest również autorem pełnych fantazji „Kart do gry”(1995-1998), które powstały z pasji i słabości artysty do gier karcianych.
Istotny motyw artystycznej wypowiedzi Christiana Mischke stanowią ilustracje do tekstów, przy czym nie jest on tylko ilustratorem, lecz przede wszystkim interpretatorem. Artysta stworzył prace stanowiące plastyczny komentarz do utworów literackich wielu wybitnych pisarzy i poetów m.in. Josepha von Eichendorffa („Eichendorffowi”, 1988-1990), Tomasza Manna („Nieład i wczesna udręka” 2007-2008), Jerzego Kosińskiego, Hermanna Hesse, Hansa Henny’ego Jahnna, czy Rainera Marii Rilkego.

Podczas wernisażu Christian Mischke przekazał do zbiorów Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Ziemi Lubuskiej imponujący zbiór 103 grafik swojego autorstwa, na który składa się cykl 44 grafik O Eichendorffie (1987-1991), stanowiący ilustracje do utworów poetyckich, nowel i powieści Josepha von Eichendorffa – śląsko-niemieckiego poety doby romantyzmu. Drugi zestaw tworzą graficzne portrety dziesięciu niemieckich pisarzy, poetów i dramaturgów XX wieku m.in. Augusta Stramma, Klausa Manna, Franza Junga, Wolfganga Borcherta. Trzeci podarowany cykl rycin nosi tytuł: 49 wariacji na temat liścia miłorzębu (1993-1994) i został złożony w postaci książki.
Nasze Muzeum nie posiadało dotychczas w kolekcji dzieł Christiana Mischke, tym bardziej jest to dla nas niezwykle cenny i hojny dar, za który bardzo serdecznie dziękujemy.

 

Christian Mischke urodził się 8 stycznia 1944 roku w Zielonej Górze (ówczesny Grünberg in Schl..) Młodość spędził w Norymberdze, gdzie jego ojciec, architekt, mógł zbudować karierę zawodową. Tutaj uczęszczał do późniejszego Gimnazjum Martina Beheima, w którym w 1963 roku zdał egzamin maturalny. Następnie studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze oraz w Monachium. W 1968 roku zdał pierwszy, a w 1970 r. drugi egzamin państwowy na nauczyciela sztuki (po okresie pracy w Monachium i Schweinfurcie). Dalszy pobyt studyjny kontynuował na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Był również stypendystą Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD w Wiedniu. W 1973 r. osiedlił się w Monachium jako niezależny artysta. W latach 1983-1984 pracował jako nauczyciel w Wyższej Szkole Zawodowej w Würzburgu-Schweinfurcie.
Jego dzieła były eksponowane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Niemczech i za granicą, m.in. w Łodzi, (1985 i 1992), w Krakowie (1986), Płocku, Toruniu, Gdyni (wszystkie 1986), Wrocławiu (2011). W roku 1981 otrzymał medal honorowy na Biennale Grafiki w Łodzi. Prace artysty znajdują się w zbiorach publicznych w Hamburgu, Łodzi, Kolonii, Monachium, Nowym Jorku, Norymbergii, Paryżu, Ratyzbonie i Wiedniu.

 

Termin wystawy:
18 XI 2011 – 15 I 2012

Kuratorka wystawy:
Marta Gawęda

Sponsor wystawy:
Senator Polska