Kolej zielonogórsko-szprotawska w służbie lokalnej społeczności

Wystawa prezentowana w zielonogórskim Muzeum od grudnia 2011 roku do stycznia 2012 roku przygotowana została przez Muzeum Lokalne Kolei Szprotawskiej oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze z okazji 100-lecia budowy kolei 1911-2011. Dokumentuje ona niezwykłe zjawisko, jakim było w regionie powstanie oraz działalność w latach 1911-1945 kolejki na linii Zielona Góra – Szprotawa.

Uruchomienie trasy nastąpiło 30 września 1911 roku. Budowa rozpoczęta w lipcu 1910, trwała niewiele ponad rok. Długość trasy wynosiła 51 km. Trasa kolejki wiodła przez wsie położone na południe od Zielonej Góry: Jędrzychów, Ochlę, Jarogniewice, Radwanów, Broniszów, Dębiczkę, Wichów, Chotków, Stypułów, Siecioborzyce, Witków i Kartowice. Czas przejazdu, zależnie od składu i ewentualnych przestojów (kolejka dostosowywała się do indywidualnych zamówień, a nierzadko – próśb klientów) wahał się w granicach 2,5–3 godz.

Działalność gospodarcza spółki kolei zielonogórsko – szprotawskiej miała istotny i niepodważalny wpływ na zmianę oblicza regionu. Informację i wiedzę na ten temat prezentuje wystawa, której główną część stanowią bogato ilustrowane plansze omawiające poszczególne aspekty tego zjawiska począwszy od idei i powstania linii kolejowej Zielona Góra-Szprotawa, poprzez zaprezentowanie poszczególnych przystanków na trasie, ich wyglądu sprzed 100 lat oraz obecnego, działalności gospodarczej kolejki, ciekawostek związanych z rozkładami jazdy pociągów, a także prezentacji parowozów jeżdżących na trasie. Ekspozycję uzupełniają oryginalne materiały, dokumenty oraz zdjęcia.

Izabela Korniluk
Tekst opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie:
http://kolejka.ptkraj.pl/?mod=40

Termin wystawy:
7 XII 2011 – 29 I 2012

Kuratorka wystawy:
Izabela Korniluk

Sponsor wystawy:
Senator Polska