We wrześniu 2012 roku Muzeum Ziemi Lubuskiej ogłosiło konkurs adresowany do dzieci i młodzieży zatytułowany Moja Zielona Góra. Jego celem było rozbudzenie, wśród młodych mieszkañców miasta, aktywności w zakresie edukacji regionalnej, a zwłaszcza popularyzacja wiedzy na temat tradycji historycznych i współczesności Zielonej Góry, a co za tym idzie zachęcenie młodych zielonogórzan do ukazania impresji związanych z miastem, w którym się urodzili, bądź w którym obecnie mieszkają. Aby wyrównać dysproporcje wiekowe konkurs został podzielony na dwie grupy.
Ciekawi byliśmy odzewu, świadomi wszakże tego, że nie tylko samo miasto jako przestrzeń urbanistyczna, ale i okoliczności towarzyszące codziennemu życiu – będą wpływać na sposób postrzegania i kreowania obrazu Zielonej Góry. I nie zawiedliśmy się, na adres Muzeum spłynęło blisko 1000 prac (pojawiły się także formy przestrzenne nie do końca mieszczące się w regulaminowym zakresie), które stanowią świadectwo integracji najmłodszego pokolenia z miejscem, w którym żyje. Okazało się, że młodzi artyści są świetnymi reporterami, w ich pracach pojawiły się zarówno elementy życia codziennego, jak również istotne dziś wątki ducha sportowego, a nade wszystko kulturowego odnoszącego się do historii i tradycji miasta.
Można pokusić się o stwierdzenie, że Zielona Góra stała się punktem odniesienia, w którym młoda generacja odnajduje swoje, dwu-, a nawet trzypokoleniowe tradycje i traktuje to miejsce na ziemi – jako swoje.
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Zielona Góra – Janusz Kubicki. Udało się również pozyskać zacne grono sponsorów, dzięki którym można było ufundować atrakcyjne nagrody dla laureatów (w puli znalazły się m.in. rowery, tablet multimedialny i graficzny, czytnik e-book, pamięci USB czy wydawnictwa muzealne), zorganizować wystawę pokonkursową i przygotować towarzyszące jej wydawnictwo stanowiące ślad tego artystycznego współzawodnictwa.

Protokół z obrad jury

Fotorelacja z wernisażu

I GRUPA WIEKOWA

 • I Nagroda – Anita Lemińska
 • II Nagroda – Zofia Świątek
 • III Nagroda – Radosław Jastrzębowski

 

 • Julia Lupa – wyróżnienie
 • Natalia Chumas – wyróżnienie
 • Aleksandra Rapeła – wyróżnienie

 

II GRUPA WIEKOWA

 • I Nagroda – Agata Muenchberg
 • II Nagroda ex aequo – Kinga Szydłowska, Oskar Wasielak
 • III Nagroda – Klaudia Krajs

 

 • Milena Kołodziej – wyróżnienie
 • Kamila Dereń – wyróżnienie

kamila-deren milena-kolodziej

Termin wystawy:
11 stycznia – 10 lutego 2013
Kurator konkursu i wystawy:
Alicja Błażyńska

 

Fundatorzy nagród: