Wystawa “Dawne Kresy we współczesnym obiektywie” jest zbiorem wybranych prac, nadesłanych na konkurs organizowany w styczniu 2011 r. przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem i miał charakter międzynarodowy – wpłynęło ponad 250 prac od uczestników z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Na ekspozycję zostało wybranych 100 prac, zaprezentowanych w taki sposób by łączyły się one tematycznie, ale też stanowiły ciekawą całościową kompozycję pod względem niesionych ze sobą treści, często symboliki, by tworzyły miłą dla oka przestrzeń.
Przygotowana ekspozycja to nie tylko zdjęcia. Zobaczyć tu można przede wszystkim polskość na kresowych ziemiach. Smutny los dewastowanych, lecz wciąż dostojnych polskich zabytków, cmentarzy gdzie na pochylonych krzyżach wciąż widnieją biało-czerwone opaski… Wystawa pokazuje także współczesność, nową rzeczywistość Kresów, które znalazły się pod panowaniem 3 różnych państw i losy Polaków, którzy w tych państwach obecnie żyją.

Prezentowane na wystawie fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Niepodległości
w Warszawie

Kurator wystawy:
Longin Dzieżyc

Termin wystawy:
17 II – 11 III 2012