Rok 2012 w Polsce stoi pod znakiem turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Muzeum Ziemi Lubuskiej we współpracy z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej przygotowało wystawę przedstawiającą dzieje piłkarstwa w naszym regionie.

Lubuskie piłkarstwo ma ponad 60 lat, jego początki oficjalnie liczą się od 1950 roku, choć pierwsze kluby terenie Środkowego Nadodrza powstały w okresie międzywojnia. Reforma administracyjna kraju skutkowała reorganizacją struktur piłkarskich. Powołano Zielonogórski Związek Piłki Nożnej, którego kontynuatorem jest powstały
w 2000 roku Lubuski Związek Piłki Nożnej.

Na wystawie ZIELONOGÓRSKIE EURO 2012. Dzieje Lubuskiego Związku Piłki Nożnej zaprezentowano plansze dokumentujące rozwój piłkarstwa i struktur organizacyjnych LZPN, szereg pucharów, medali i pamiątek związanych z lubuskim piłkarstwem.

Opisy zdjęć od góry z lewej
1. Czarni Górnik przed finałem Pucharu Polski
2. Lechia Zielona Góra 1952
3. ŁKS Lechia Zielona Góra 6 maja 1987 Puchar Polski
4. Zarząd OZPN 1954
5. Mecz Polska – Węgry 1977
6. I Walny Zjazd Delegatów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Międzyrzeczu w 2000 roku

Kurator wystawy:
Grzegorz Wanatko

Opracowanie graficzne:
Igor Myszkiewicz

Termin wystawy:
19 V – 5 IX 2012

Zrealizowano przy pomocy finansowej:
 

Lubuski Związek Piłki Nożnej