Zielonogórskie uliczki, zaułki i zakamarki w przedwojennej ikonografii

Każdy zielonogórzanin zna współczesne ulice, skwery i place naszego miasta. Widok ten na przestrzeni mijających lat podlegał nieustannym zmianom. Ekspozycja przygotowana przez MZL jest próbą ocalenia od zapomnienia dawnych miejskich krajobrazów, tajemniczych miejsc miasta. Na wystawie zaprezentowano dawną ikonografię miasta – zapomniane fotografie i pocztówki przedstawiają nie tylko znane ulice i budynki, ale również urokliwe zakątki drugiego planu.
Po wernisażu odbędzie się wykład Izabeli Korniluk i Grzegorza Wanatko. Zapraszamy do Sali na I piętrze o godz. 18.00.

Reprodukowane dokumenty pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Termin wystawy:
19 V – 5 IX 2012

Kurator wystawy:
Izabela Korniluk

Mecenasi wystawy: