Krzyże kamienne – pomniki przeszłości na Środkowym Nadodrzu

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza do zwiedzania wystawy pt. Krzyże kamienne – pomniki przeszłości na Środkowym Nadodrzu. Jej otwarcie nastąpiło 7 września 2012 roku (poniżej fotorelacja).

W południowej części województwa lubuskiego, należącej wcześniej do terenów Śląska oraz Łużyc, spotkać można wiele kamiennych krzyży. Ze względu na mnogość funkcji jaką spełniały, do dziś są dowodem nie tylko niegdysiejszej religijności, ale też świadectwem średniowiecznego prawa zwyczajowego. Część krzyży związana jest z pojednawczymi umowami kompozycyjnymi (compositio), ponadto znajdują się tu też krzyże należące do grupy kamieni nagrobnych, inne z obiektów spełniały rolę znaków granicznych lub krzyży pamiątkowych, dokumentujących miejsca nagłej śmierci. Ekspozycja przybliża historię, symbolikę i znaczenie kamiennych krzyży znajdujących się obecnie na terenie Ziemi Lubuskiej.

Kurator wystawy:
Longin Dzieżyc

Czas trwania wystawy:
22 VIII – 4 XI 2012

Partner wystawy: