19 września 2012 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej nastąpiło otwarcie wystawy pt. Na bezdrożach tatrzańskich z udziałem autora – Krzysztofa Wojnarowskiego. Wernisaż stał się także komentarzem i dopełnieniem spotkania autorskiego z Michałem Jagiełło, które nastąpiło tuż po obejrzeniu przez miłośników gór wystawy fotograficznej.


Wystawa poświęcona jest pamięci Mariusza Zaruskiego, założyciela TOPR-u.
Podążając śladami Zaruskiego, Autor stara się przypomnieć miejsca z nim związane. Jednak ekspozycja jest nie tyle geograficzną dokumentacją, ile zbiorem fotograficznych impresji, własną interpretacją ogólnie znanych pejzaży oraz próbą uchwycenia ulotnych emocji, które towarzyszyły Krzysztofowi Wojnarowskiemu podczas wędrówek tatrzańskimi graniami i dolinami.

Krzysztof Wojnarowski – absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, wydawca, redaktor i tłumacz. Wychowywał się w atmosferze fascynacji Tatrami, a także postacią i muzyką Mieczysława Karłowicza. Uprawia letnią i zimową turystykę wysokogórską, interesuje się historią taternictwa. Od wczesnej młodości zajmuje się fotografią pejzażową. Po wieloletniej pracy nad tradycyjną fotografią czarno-białą, obecnie głównie koncentruje się na barwnej fotografii cyfrowej, próbując uchwycić ulotną grę światła w górskim krajobrazie. W 2009 roku został zaproszony przez Muzeum Historii Fotografii do udziału w VI Krakowskiej Dekadzie Fotografii zorganizowanej dla upamiętnienia 100. rocznicy śmierci Mieczysława Karłowicza. W 2011 roku był współorganizatorem odbywającej się w Nowym Targu konferencji poświęconej założycielowi i pierwszemu naczelnikowi TOPR – Mariuszowi Zaruskiemu w 70. rocznicę jego śmierci. W ramach konferencji Krzysztof Wojnarowski zaprezentował wystawę „Na bezdrożach tatrzańskich”, która była kontynuacją jego zainteresowań Tatrami nie tylko jako obszarem górskim o wyjątkowym charakterze, ale także jako obszarem kulturowym, przyciągającym ludzi wybitnych, pełnych pasji, energii twórczej i radości życia, ludzi takich jak Mariusz Zaruski i Mieczysław Karłowicz.

Czas trwania wystawy:
19 IX – 25 XI 2012

Kurator wystawy:
dr Anitta Maksymowicz