W środę, 17 października 2012 r. o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej miało miejsce otwarcie wystawy szkiców, projektów, wizualizacji i form – autorstwa Artura Wochniaka – będących plastycznym zapisem powstawania rzeźb Bachusików, które spotkać możemy na ulicach naszego miasta. W wernisażu, który odbywał się z udziałem Autora, uczestniczyło także wielu zielonogórzan mogących dzięki tej ekspozycji prześledzić niejako ab ovo – historię powstawania tych powszechnie lubianych rzeźb (niektórych z pokazanych projektów są jeszcze nie zrealizowane).

Artur Wochniak ur. 20 kwietnia 1973, artysta rzeźbiarz. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze, w latach 1993-98 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale malarstwa, grafiki i rzeźby (dyplom z rzeźby u prof. Józefa Kopczyńskiego). Po studiach wrócił do Zielonej Góry i (od 1999 r.) przez sześć lat uczył w Liceum Plastycznym (rzeźby, podstaw projektowania i liternictwa). Jest członkiem zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Rzeźby przy Związku Polskich Artystów Plastyków. Był członkiem grupy plastycznej „beetwenus”. Członek Okręgu Zielonogórskiego ZPAP.

Obecnie zajmuje się przede wszystkim rzeźbą, poza tym rysunkiem, scenografią, projektowaniem graficznym, projektowaniem wnętrz i malarstwem. Od 2010 tworzy i realizuje kameralne rzeźby plenerowe o charakterze satyrycznym – zielonogórskie Bachusiki. Jego najbardziej prestiżową i znaną realizacją rzeźbiarską jest rekonstrukcja Kwadrygii Brunonii (Braunschweiger Quadriga) największa rzeźba tego typu w Europie – 9,5m wysokości, znajdująca się w Brunszwiku na Schloss-Arkaden. Została wyrzeźbiona na podstawie małych modeli Ernsta Rietschela z 1863.

Chciałbym zaprezentować nieznaną historię Bachusików. Na wystawę składają się rysunki, które zapoczątkowały istnienie znanych nam rzeźb z przestrzeni miejskiej Zielonej Góry. Te szkice koncepcyjne ukazują różne rozwiązania i pomysły, często różne od znanej nam postaci finalnej. Dokumentują moment kiedy koncepcja dopiero się tworzy, początek gdy wszystko jest jeszcze możliwe.Ekspozycję uzupełniają rzeźby, gliniane formy, stanowiące etap przejściowy, z założenia nietrwały. Nie niszcząc ich dałem im szansę na drugie życie, aby przeobrażały się pod wpływem czasu. Przyglądając się tym glinianym, niszczejącym rzeźbom dostrzegłem inne wartości plastyczne, których odlane w brązie Bachusiki nie posiadają. Zauważyłem, że proces twórczy nie został jeszcze zakończony i gliniane modele zyskują nowy wyraz. Teraz rzeźbi je czas i rozpad, a one w odróżnieniu od swych skończonych, odlanych w brązie braci, wciąż zmieniają swą formę… Chciałbym dać moim rzeźbom szansę, zanim zupełnie ulegną zniszczeniu, zaprezentowania się szerszej publiczności. Teraz od wrażliwości odbiorcy zależy, czy dostrzeże w nich jakąś wartość, czy nie.

Artur Wochniak

Czas trwania wystawy:
17 X – 18 XI 2012

Kurator wystawy:
Igor Myszkiewicz

Współorganizator wystawy:
Galeria Twórców Galera

Sponsor: