Promocja książki Roberta M. Jurgi – “Machiny do tortur. Kat, narzędzia, egzekucje”

Publikacja wydana przez wydawnictwo Vesper jest kolejną po „Machinach wojennych” oraz „Fortyfikacjach III Rzeszy” książką w dorobku R. Jurgi. Choć autor znany jest przede wszystkim z działalności o tematyce fortyfikacji, to temat narzędzi tortur nie jest mu obcy. Sam pomysł napisania książki o tej tematyce narodził się u schyłku lat 90. tych ubiegłego stulecia. W 2006 roku R. Jurga na zamówienie zielonogórskiego muzeum opracował cykl 20 rysunków przedstawiających dawne narzędzia do stosowania tortur. Natomiast wydana publikacja jest pokłosiem ostatnich kilku lat pracy. Machiny do tortur stanowią znakomity przykład mrocznej historii dziejów. W toku rozwoju cywilizacji zmianom podlegało zarówno sądownictwo, sankcje karne jak i narzędzia do wymierzania tychże kar. R. Jurga jako znakomity rekonstruktor historii podjął się ukazania tego aspektu rozwoju cywilizacji.
W publikacji R. Jurgi przedstawionych zostało szereg narzędzi do dręczenia skazańców począwszy od czasów najdawniejszych aż do czasów nowożytnych. Autor prezentuje historię poszczególnych narzędzi wraz z opisem ich praktycznego zastosowania. Polem zainteresowania są machiny znajdujące zastosowanie we wszelkich zakątkach kuli ziemskiej. Przedstawiono narzędzia to torturowania nie tylko z Europy. W książce można zapoznać się także z narzędziami używanymi przez plemiona afrykańskie czy państwa azjatyckie. Dość wspomnieć, że zaprezentowano znane narzędzia jak widoczny na okładce bęben czy dyby czy krzesło czarownic. Nie brak jednak narzędzi, których nazwy brzmią tajemniczo np. kanga czy furca. Uporządkowane w alfabetycznej kolejności stanowią przejrzysty i czytelny materiał. Omówiono również zagadnienie mistrza sprawiedliwości czyli kata i sposoby wykonywania przez niego egzekucji. Całość dopełnia bogata ikonografia zarówno historyczna jak również wykonana przez samego autora. Podczas spotkania, które odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej  będzie możliwość nabycia najnowszej publikacji Roberta M. Jurgi oraz rozmowy z autorem.

Poniżej kilka zdjęć ilustrujących to spotkanie.