29 października (środa) o godz. 14.30 odbędzie się kolejne szkolenie dla metodyków, nauczycieli i uczniów oraz wszystkich zainteresowanych osób. Spotkania odbywają się cyklicznie od 2010 roku we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze i dotyczą historii miasta. Tym razem wykład poświęcony będzie zielonogórskim nekropoliom.
Obecnie w Zielonej Górze funkcjonują 3 cmentarze, jednak w dziejach naszego Miasta było wiele wcześniejszych nekropolii, po których dziś nie ma już śladu lub pozostały tylko nieliczne symbole znamionujące ich lokalizację. Historię tych działających i tych nieistniejących już miejsc pochówku chcielibyśmy Państwu przybliżyć. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nekropolie, gdzie dziś chowamy naszych najbliższych m.in. cmentarz na ul. Wrocławskiej, w Chynowie i Jędrzychowie oraz te, które już nie istnieją lub przestały funkcjonować jak: Cmentarz Zielonokrzyżowy (obecnie Park Tysiąclecia), Cmentarz Izraelicki na ul. Chmielnej czy Radziecki Cmentarz Wojskowy na obecnym Placu Bohaterów.

Prelekcję ilustrowaną przezroczami przedstawią: dr Izabela Korniluk i Grzegorz Wanatko z Działu Historycznego MZL. Spotkanie ma charakter otwarty, bez biletów wstępu.

Osoba odpowiedzialna za spotkanie z SODiD – Barbara Patkowska-Klein (68 453 01 52)
Osoba odpowiedzialna za spotkanie z MZL – Izabela Korniluk (68 327 23 45)