26 listopada o godz. 14.30 odbył się kolejny wykład w ramach szkolenia dla metodyków, nauczycieli i uczniów. Tym razem spotkanie poświęcone było wybranym artystom lubuskim, których prace znajdują się w kolekcji Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Prelekcję ilustrowaną przezroczami przygotowała Marta Gawęda – starszy kustosz Działu Sztuki Współczesnej, w którym gromadzone są dzieła twórców związanych z Ziemią Lubuską. Artystów reprezentujących różne style, tendencje i odmienne sposoby obrazowania plastycznego. Podczas wykładu omówiona została twórczość m.in. Ireny Bierwiaczonek, Jolanty Zdrzalik, Stefana Słockiego, Klema Felchnerowskiego, Mariana Szpakowskiego i Hilarego Gwizdały. Spotkanie miało charakter otwarty, bez biletów wstępu.

Szkolenia dla metodyków, nauczycieli i uczniów przygotowywane są od 2010 roku wspólnie z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa, a ich tematyka obraca się zawsze w kręgu Zielonej Góry.
Osoba odpowiedzialna za spotkanie z SODiD – Barbara Patkowska-Klein (68 453 01 52)
Osoba odpowiedzialna za spotkanie z MZL – dr Izabela Korniluk (68 327 23 45 wew.34)