Niespełna cztery tygodnie dzielą nas od Mikołajek – dnia najbardziej oczekiwanego przez najmłodszych, kiedy to spełniają się ich marzenia za sprawą prezentów, w których realizacji pomaga św. Mikołaj mieszkający gdzieś w Finlandii. Wpisując się w krąg obyczajów związanych z tym dniem, Muzeum Ziemi Lubuskiej w miesiącu listopadzie realizuje warsztaty edukacyjno-plastyczne zatytułowane Święta tuż, tuż – kartka do św. Mikołaja.

Do wzięcia udziału w tej ciekawej propozycji Działu Oświatowego MZL zaproszone zostały dzieci z zielonogórskich szkół. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie poznają legendy o św. Mikołaju oraz tradycje i zwyczaje mikołajkowe. Dowiadują się o różnych sposobach przedstawiania Mikołaja w innych krajach, a także o jego najbardziej znanych wyobrażeniach w dziełach sztuki. Zwieńczeniem parogodzinnego spotkania są warsztaty plastyczne podczas których dzieci wykonują piekne kartki świąteczne adresowane do świętego Mikołaja.