Paulina Komorowska-Birger – urodzona 28.04.1965 r., w latach 1985-90 studiowała na Wydziale Ceramiki i Szkła, PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu; dyplom uzyskała w 1990 r.; od 1992 roku pracuje na Uczelni Zielonogórskiej (obecnie w Instytucie Sztuk Wizualnych, Wydziału Artystycznego, Uniwersytetu Zielonogórskiego); mieszka w Zielonej Górze.

Udział w wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą.
Obszary działań: szkło artystyczne, obiekt, instalacja, wideo.

Już od lat twórczości Pauliny Komorowskiej-Birger towarzyszy ugruntowany sposób myślenia o sztuce i coraz wyraźniej rysująca się wizja świata, kierująca się ku temu, co określa sferę prywatną. Ta artystyczna droga, stopniowo wypracowywana w kolejnych realizacjach, w których dostrzegam dwa przełomowe dla całej twórczości momenty: realizację Ściana płaczu oraz wystawę Arche-fakty, jednoznacznie świadczy o artystycznej konsekwencji i wyraźnie określonej, ugruntowanej estetyce, co da się ująć w dwóch obszarach: środków artystycznego wyrazu oraz zawartości treściowej dzieła sztuki. W pierwszym obszarze uwagę zwraca wykorzystanie szkła jako materiału twórczego. Drugi obszar analizy twórczości artystki dotyczy szczególnego nastroju prac, wyznaczającego ich narracyjną zawartość, bliską sferze prywatnej, ale w istocie rozwijającego motyw zadomowienia: sztuki i poprzez sztukę.

(Wyciąg z tekstu Beaty Frydryczak O szkle i zadomowieniu sztuki)

 

Kurator wystawy:
Leszek Kania

Termin wystawy:
4 XI 2015 – 24 I 2016