Wystawa prezentuje blisko 150 prac, jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich miedziorytników i plakacistów, pochodzących ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy, Biura Wystaw Artystycznych oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Ekspozycja po raz kolejny próbuje zgłębić fenomen twórczości tego znakomitego artysty.
Na wystawę składają się serigrafie, miedzioryty oraz kolaże, w których na „bazie” sztychu budowane są wielowarstwowe opowieści „dopowiadane” malarstwem, rysunkiem i innymi technikami.
Twórczość Eugeniusza Geta-Stankiewicza stanowiła dialog rzemiosła z naukami humanistycznymi. Artysta koncentrował się w swojej sztuce nie tylko na osiągnięciu kunsztu Starych Mistrzów, ale pragnął także uczynić zeń przekaz dla wartości uniwersalnych. Ów zamysł konsekwentnie realizował m.in. poprzez serie autoportretów. Wyróżniającą cechą twórczości tego artysty było nie tylko mistrzostwo warsztatowe, ale również humor i autoironia.
Prezentację prac graficznych i kolaży z lat 1970-2007 wzbogaca kolekcja plakatów zielonogórskiego BWA, stanowiących oprawę graficzną wystaw, przedstawień teatralnych i operowych oraz imprez artystycznych.

rozmowa Leszka Kani w Radiu Zachód o E. Gecie-Stankiewiczu

Zaproszenie na wystawę

Eugeniusz Get- Stankiewicz urodził się w roku 1942 w Oszmianie na WileńszczyŸnie. W latach 1945-1960 mieszkał we Wschowie. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (1961-1966) oraz Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1966-1972). Dyplom uzyskał w pracowni Macieja Urbańca. Mieszkał i tworzył we Wrocławiu, stając się ikoną tego miasta. W latach 1981-1985 wykładał na macierzystej uczelni w Pracowni Grafiki Warsztatowej. Od 1998 roku kierował Pracownią Rysunku Zawodowego wrocławskiej ASP. W 2003 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Zmarł 10 kwietnia 2011 roku we Wrocławiu. Artysta został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia.

Kuratorki wystawy:
Łucja Wojtasik-Seredyszyn i Marta Gawęda
tel. 68 327 23 45 wew. 38

Czas trwania wystawy:
4 XI 2015 – 10 I 2016