18 listopada (środa) 2015 roku o godzinie 14:30 odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej szkolenie metodyków, nauczycieli, uczniów oraz innych zainteresowanych osób. Szkolenia odbywają się cyklicznie od 2010 roku we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze i dotyczą historii Winnego Grodu.
Spotkanie zatytułowane 70 lat Muzeum Ziemi Lubuskiej poświęcone zostanie dziejom zielonogórskiego muzealnictwa. Jubileusz 70-lecia działalności placówki, jako instytucji polskiej skłania do refleksji i podsumowań. Okres kilkunastu lat po wojnie cechował się małym oddziaływaniem placówki, na co wpływ miały czynniki organizacyjne, gospodarcze i polityczne. Poważne zmiany w funkcjonowaniu zielonogórskiego muzeum nastąpiły w latach 1957-1960, gdy uzyskało ono status placówki okręgowej, której podlegały wszystkie muzea w województwie zielonogórskim. Mimo pozyskania nowego budynku i wykwalifikowanej kadry muzeum było jednak w dalszym ciągu instytucją działającą w dużej mierze w ramach ukształtowanego jeszcze w XIX w. modelu muzeum regionalnego. Z modelem tym zerwał dr Jan Muszyński, który z dużym powodzeniem realizował koncepcję muzeum sztuki współczesnej. Kolejny przełom w funkcjonowaniu placówki nastąpił w 1998 r., gdy nowy dyrektor dr Andrzej Toczewski zaczął realizować ideę Muzeum tożsamości. Obie koncepcje kontynuowane są obecnie przez Leszka Kanię – dyrektora placówki od kwietnia br.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Szkolenie poprowadzi: dr Arkadiusz Cincio.