7 grudnia 2015 roku Muzeum Ziemi Lubuskiej wzbogaciło się o kolejny, interesujący dar – tym razem kartograficzny. Jest nim wojskowy tajny plan Zielonej Góry pochodzący z wczesnych lat osiemdziesiątych XX wieku. Mapa miasta wydrukowana została w języku rosyjskim, co sugeruje, że służyła prawdopodobnie wojskom radzieckim stacjonującym wówczas w Polsce. Ofiarodawcą dokumentu jest Pan Dariusz Malinowski , który jak sam o sobie mówi jest „miłośnikiem Zielonej Góry”.  W akcie przekazania daru uczestniczył płk Ryszard Buchta, emerytowany Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, który został poproszony w charakterze konsultanta.

Obecnie zielonogórskie Muzeum dysponuje różnorodnymi opracowaniami kartograficznymi miasta. Najstarszy z nich to plan Donatusa Büttnera z 1784, który między innymi stał się bazą do przygotowania makiety obrazującej wygląd Zielonej Góry w XVIII wieku. Najciekawsze z posiadanych przez Muzeum map zobaczyć można na ekspozycji stałej prezentującej dzieje miasta. Ofiarowany w dniu dzisiejszym plan, choć liczy sobie niespełna 40 lat, stanie się kolejnym ważnym dokumentem służącym kolejnym pokoleniom w odkrywaniu tajemnic przeszłości.