To już szósta książka Alfreda Siateckiego przygotowana w konwencji nieautoryzowanych rozmów o przeszłości Środkowego Nadodrza. Bohaterami cyklu są nieżyjące już osoby związane swoją aktywnością z Ziemią Lubuską. Tym razem „swoimi” poglądami i wiedzą dzielą się z nami tak ważne dla naszego regionu osoby jak: Józef Kostrzewski, Hugo Schmidt, Heinrich von Brühl, Georg Beuchelt oraz Henryk Ankiewicz. Na kartach książki pojawiły się także postaci incydentalnie związane z naszymi ziemiami – Napoleon Bonaparte i Edward Stachura.

Alfred Siatecki (ur. 1947) – rodowity Lubuszanin. Autor powieści, zbiorów opowiadań, reportaży, słuchowisk i biobiliografii pisarzy lubuskich. Za Zmowę pułkowników w 2000 r. otrzymał Lubuski Wawrzyn Literacki. Drugi klucz do bramy znalazł się wśród książek nominowanych do tej nagrody w 2010 r. Laureat nagrody „Studiów Zielonogórskich” w 2011 r. Jego teksty drukuje m.in. kwartalnik „Lubuszanie” i dolnołużycki tygodnik „Nowy Casnik”.

9 XII, godz. 17.00 – Sala Witrażowa MZL

Intrygująca książka i jej Autor byli bohaterami wczorajszego spotkania w Muzeum Ziemi Lubuskiej, na które przybyła spora grupa zainteresowanej publiczności. Tak jest zawsze, gdy na rynku pojawia się kolejny “Klucz do bramy”. W szóstej odsłonie cyklu Alfred Siatecki po raz kolejny dopytywał, wybranych przez siebie bohaterów, o wydarzenia lub sytuacje, które mogły się wydarzyć, lub które się dokonały. Podczas promocji – to jednak On sam – musiał się już zmierzyć się z pytaniami i uwagami przybyłych czytelników. A podejmowane przez nich zagadnienia nie były łatwe, bowiem wśród gości pojawiło się wielu badaczy dziejów miasta, historyków, miłośników tradycji i animatorów kultury. Nie zawiodło także zielonogórskie środowisko Związku Literatów Polskich, którego Autor jest członkiem. Spotkanie otworzył zastępca dyrektora MZL dr Longin Dzieżyc, a moderowała je Elżbieta Maciejewska.