27 lutego 2016 roku odbył się kolejny wykład w ramach Studium Wiedzy o Sztuce i Historii. Asumptem do tej prelekcji była wystawa zatytułowana „Moja ulubiona secesja”, która aktualnie prezentowana jest w jednej z galerii naszego Muzeum. Spotkanie zostało podzielone na trzy części. Podczas pierwszej z nich dr Longin Dzieżyc przedstawił główne założenia stylu, trwającego dość krótko, bo od 1895-1910 roku (gdzieniegdzie do rozpoczęcia I wojny światowej) i noszącego w różnych krajach różniące się od siebie nazwy. Uczestnicy wykładu mieli okazję zapoznać się z artystami, będącymi twórcami secesji i jej najbardziej charakterystycznymi dziełami.

Drugą część spotkania wypełniła opowieść Janusza Pawłowskiego, miłośnika sztuki i kolekcjonera, którego to zbiory właśnie, stanowią przedmiot zachwytu wśród zwiedzających, na wspomnianej wyżej  wystawie. W trakcie swojej wypowiedzi podzielił się m.in. wspomnieniami o tym, jak narodziła się w nim pasja kolekcjonerska. Dlaczego zainteresował się sztuką doby secesji, która z czasem stała się jego „drogą do zainteresowania innymi rodzajami sztuki”. Wspomniał także o podróżach, które nieodłącznie wiążą się z poszukiwaniem nowych, ciekawych obiektów.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na bezpośrednie spotkanie z przepięknymi eksponatami zaaranżowanymi na wystawie. Tam można było już w bezpośrednich rozmowach z dr. Longinem Dzieżycem oraz Januszem Pawłowskim – nie tylko podziwiać zgromadzone obiekty, ale także pogłębiać wiedzę o tym stylu, który jako pierwszy odważnie połączył tzw. sztukę czystą ze sztuką użytkową.