Luty to miesiąc eliminacji okręgowych Olimpiady Artystycznej, która adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych interesujących się sztuką.  W województwie lubuskim, na tym etapie, biorą w niej udział 22 osoby i są to uczniowie I LO w Sulechowie i II LO w Gorzowie oraz przedstawiciele zielonogórskich szkół: I i V LO, Zespołu Szkół Plastycznych i Zespołu Szkół Budowlanych. Pierwszym etapem eliminacji był egzamin pisemny, który odbywał się wczoraj, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Zadaniem uczniów było napisanie wypracowania z historii sztuki na jeden z pięciu tematów podanych do wyboru. Na napisanie pracy pisemnej przeznaczono 3,5 godziny zegarowej. Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu przeszły go pomyślnie.

W dniu dzisiejszym (9 lutego 2016 roku) w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej odbywał się II etap eliminacji. Był to dwuczęściowy egzamin ustny składający się z prezentacji tzw. tematu własnego i odpowiedzi na wylosowane dwa oddzielnie punktowane pytania z wiedzy o sztuce w oparciu o konkretne dzieła (na podstawie reprodukcji dzieł sztuki). Wypowiedzi uczniów oceniane były przez jury, w skład którego weszli pracownicy Muzeum Ziemi Lubuskiej: Marta Gawęda (kierownik Działu Sztuki Współczesnej), Leszek Kania (dyrektor MZL) i Longin Dzieżyc (z-ca dyrektora MZL). Koordynatorem Olimpiady Artystycznej w województwie lubuskim był, jak co roku, Krzysztof Szewczyk z I LO w Zielonej Górze.