Niezwykle udany i interesujący wernisaż, pogłębiający naszą wiedzę o sztuce tworzenia witrażu. Poniżej zdjęcia ilustrujące spotkanie z Elżbietą Altevogt, autorką wystawy “Zielonogórskie Winobranie w witrażu”, która zapoznała licznie zgromadzonych gości z tajnikami wytwarzania witraży techniką Tifanny’eg . Otwarcie wystawy wzbogacił wykład dra Longina Dzieżyca przybliżający historię witrażownictwa. Prelekcja odniosła się również do witraży znakomitej artystki Marii Powalisz-Bardońskiej, której prace znajdują się w zielonogórskim Muzeum .

Wydarzenie poprzedził występ pianistki Nguen Dan Tam, absolwentki Hue Academy of Music (Wietnam), która odbywa, pod kierunkiem profesora Ryszarda Zimnickiego, staż w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.