2 marca 2016 roku nastąpiło otwarcie wystawy prac, których autorem jest Bronisław Bugiel. Na spotkaniu z Artystą stawiło się liczne grono miłośników fotografii i nie tylko. Przybyła rodzina Pana Bronisława – małżonka Hanna, synowie, wnuczęta, a także najmłodsza latorośl – kilkumiesięczna prawnuczka. Prezydenta Miasta Zielona Góra reprezentował Zygmunt Stabrowski, pojawili się także dziennikarze gazety, w której bohater wieczoru przepracował kilkadziesiąt lat. Wśród gości zauważyć można było także Barbarę Bielinis-Kopeć, z Biura Urzędu Kontroli Zabytków oraz prorektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. Wojciecha Strzyżewskiego.  Przybyłych było tak wielu, że trudno w tej krótkiej relacji wymienić wszystkich,  ich obecność stała się wszakże potwierdzeniem sympatii i uznania, jakim cieszy się Bronisław Bugiel wśród zielonogórzan.
Gości powitał dyrektor Muzeum – dyrektor Leszek Kania. Nakreślił sylwetkę nestora zielonogórskich fotografików, opowiedział o jego dokonaniach zawodowych i artystycznych. Z kolei Ryszard Błażyński – prezes Stowarzyszenia Miłośników Zielonej Góry Winnica ( współorganizatora wystawy) – podziękował za wsparcie finansowe z Urzędu Miasta Zielona Góra, dzięki któremu udało się ekspozycję zorganizować w tak interesującym wymiarze. Po tych słowach kuratorce wystawy pozostało już tylko zaprosić wszystkich do obejrzenia niezwykle pięknych prac.  Bronisław Bugiel poruszony ilością wypowiedzianych pochwał, widokiem dawno niewidzianych przyjaciół i samą wystawą, dziękował serdecznie, a potem zasypany niemal został pięknymi kwiatami i bezpośrednimi gratulacjami. Podczas, gdy Artysta przyjmował jeszcze wyrazy uznania, część zwiedzających już udała się na pierwsze piętro, by podziwiać jego fotografie. Dobrze, że ekspozycja zaprezentowana została w Sali Belkowej, bowiem można było wyeksponować dość znaczną ilość prac, na dodatek duża ilość gości mogła swobodnie je oglądać.

Poniżej zdjęcia ilustrujące to wydarzenie.