3 III (czwartek) o godz. 17.00 odbyła się promocja książki Włodzimierza Kwaśniewicza pt. “Szable z polskiej przeszłości”. Spotkanie moderowała Elżbieta Maciejewska (zobacz fotorelację)

Bohaterką najnowszej książki  Włodzimierza Kwaśniewicza jest szabla – nazywana niekiedy “królową polskiej broni”.
Publikacja jest przeglądem różnych form, typów i wzorów szabel polskiego i obcego pochodzenia, które znajdowały się w rękach wielu sławnych Polaków. Autor opowiada dzieje tych szabli poczynając od króla Stefana Batorego a na majorze Henryku Sucharskim, bohaterskim obrońcy Westerplatte, kończąc.

Włodzimierz Kwaśniewicz – rodowity zielonogórzanin, Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra, doktor nauk humanistycznych, znany i ceniony historyk – bronioznawca, muzealnik, wykładowca akademicki, publicysta, pisarz, członek Związku Literatów Polskich, działacz społeczno – kulturalny.

Twórca i wieloletni dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie. Autor wielu artykułów, recenzji, opinii, ekspertyz i katalogów oraz książek o dawnej baronii i uzbrojeniu ochronnym. Na bogaty dorobek składają się m.in publikacje: 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym (1981), 1000 słów o dawnej broni palnej (1987), Od rycerza do wiarusa – czyli słownik dawnych formacji i funkcji, instytucji i stopni wojskowych (1993), Szabla polska od XV do końca XVIII wieku. Szkice o konstrukcji, typologii i symbolice (1988), Pięć wieków szabli polskiej (1993), Leksykon broni białej i miotającej (2003), Leksykon dawnej broni palnej (2004), Leksykon dawnego uzbrojenia ochronnego(2004), Polskije sabli (2005), Szable sławnych Polaków” (2006), Leksikon starinnogo ogniestrelnogo orużija(2007), Dzieje szabli w Polsce. wyd. IV (2011), Leksikon chołodnogo i mietatielnogo orużija (2011). W przygotowaniu do druku Encyklopedia broni dawnej i uzbrojenia ochronnego.