9 marca 2016 roku nastąpiło otwarcie wystawy zdjęć pt. “Signum Temporis. Zielonogórskie rzeźby i pomniki plenerowe”. Na ekspozycji zaprezentowanych zostało ponad 50 fotografii zrealizowanych przez Władysława Czulaka na potrzeby książki Igora Myszkiewicza pod tym samym tytułem. W publikacji podjęto próbę opracowania obiektów rzeźbiarskich definiujących dawniej i dziś przestrzeń (także symboliczną) naszego miasta. Władysław Czulak wykonał autorską dokumentację fotograficzną współcześnie istniejących zielonogórskich pomników i rzeźb plenerowych.
Współorganizatorem wystawy jest Galeria Twórców Galera.

 

Władysław Czulak, zielonogórzanin fotografik, filmowiec, fotoreporter. Od kilku lat swoje zamiłowanie do fotografii i ruchomego obrazu łączy z pasją i z pracą zawodową. Członek regionalnych i międzynarodowych grup i stowarzyszeń artystyczno-fotograficznych. Uczestnik wielu wystaw i publikacji fotograficznych oraz festiwali filmowych; współtwórca regionalnych programów i wydawnictw informatycznych. W swoich pracach stara się dzielić z odbiorcą swoim osobistym spojrzeniem na świat. W fotografowaniu i filmowaniu ludzi, architektury, krajobrazu oraz wszelkiego obrazu godnego rejestracji szuka tego jednego momentu, który zatrzyma widza na chwilę, co jeżeli się uda, uważa za najlepszą nagrodę.

Kurator wystawy:
Igor Myszkiewicz

Termin wystawy:
9 III – 8 V 2016