Wczoraj, tj. 10 marca 2016 roku miała miejsce prezentacja nowego rocznika o regionie. W Sali Witrażowej MZL spotkały się osoby tworzące ten ważny dla Środkowego Nadodrza periodyk: regionaliści, pracownicy naukowi UZ, przedstawiciele instytucji samorządowych i wojewódzkich oraz zespół redakcyjny. Podczas spotkania, które moderował prof. dr hab. Dariusz Dolański, wystąpili: prof. dr hab. Czesław Osękowski, dr Anitta Maksymowicz (red. naczelna pisma) oraz Czesław Fiedorowicz.
Ważnym punktem programu była dyskusja poświęcona nowej publikacji. Wzięli w niej udział m.in. dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ oraz dr Mirosław Zmyślony.