Od 23 marca w Galerii Sztuki Sakralnej MZL oglądać można przedstawienia rezurekcyjne w rzeźbie ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Na świątecznym pokazie z okazji zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego prezentujemy rzeźby związane z misterium męki Pańskiej. Cykl rozpoczyna XVI-wieczny wizerunek Chrystusa Frasobliwego siedzącego na kamieniu lub na krzyżu w pozie wyobrażającej smutek. Pierwotnie był on określany Chrystusem Bolesnym. Ten typ przedstawień pojawił się już u schyłku XIV wieku w snycerce południowoniemieckiej, jako jeden z epizodów Pasji. Wyobrażenia skrajnie wyczerpanego Chrystusa umieszczano przy drogach, gdzie były pocieszeniem dla zmęczonych ludzi.

Na ekspozycji pokazujemy także przedstawienia Chrystusa Zmartwychwstałego powstałe od XIV do XVIII wieku. Ten typ wizerunku pojawił się już w XIII wieku, największą popularność zyskując w malarstwie i rzeźbie gotyku, a później baroku. Figury powszechnie wykorzystywane były w liturgii wielkanocnej, stąd duża ilość zachowanych obiektów. Rzeźby przedstawiają  stojącego Chrystusa z chorągwią krzyżową w lewej i uniesionymi palcami prawej ręki. Ten gest dłoni jest interpretowany zarówno jako ukazanie śladów męki, jak i znak błogosławieństwa. Natomiast purpurowy, skąpany we krwi płaszcz na ramionach, może być symbolem przyszłego sędziego, ale także znamieniem ożywiciela i męczennika.