31 maja 2016 roku nastąpiło otwarcie wystawy będącej pokłosiem XXII edycji konkursu pt. “Dbam o piękno mego domu – Ziemi”. Na ekspozycji zaprezentowanych zostało 40 nagrodzonych prac wykonanych w różnych technikach plastycznych.

Wzorem lat ubiegłych, podsumowanie konkursu stało się okazją do spotkania około 100 dzieci z terenu woj. lubuskiego, które przyjechały do Zielonej Góry wraz z opiekunami. W trakcie imprezy, realizowanej jest wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, nastąpiło wręczenie nagród, wyróżnień i odznaczeń osobom reprezentującym różne instytucje wspierające statutową działalność TPD. Wśród odznaczonych znalazł się dyr. MZL – Leszek Kania. Kolejnym punktem programu było uhonorowanie laureatów konkursu plastycznego “Dbam o piękno mego domu – Ziemi” (napłynęło 457 prac) oraz XX konkursu poetyckiego “Miasto moich marzeń” (napłynęło 256 wierszy). Spotkanie ubarwił koncert uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze.

Termin wystawy:
31 V – 19 VI 2016

Kuratorki wystawy:
Urszula Rogowska, Zofia Zalewska