8 czerwca 2016 r. (środa) o godzinie 14:30 odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej kolejne szkolenie metodyków, nauczycieli, uczniów oraz innych zainteresowanych osób. Tym razem spotkanie zatytułowane „Transformacja Zielonej Góry w latach powojennych” poświęcone będzie powojennym dziejom Winnego Grodu . Czasom, gdy Zielona Góra z niemieckiego Grünberga stawała się polskim miastem. Podczas wykładu przedstawione zostaną losy niemieckich mieszkańców Grünberga tuż po wojnie i dramat ich wypędzenia, a także zagadnienia związane z  przejmowaniem dobra poniemieckiego: zakładów pracy, urzędów, sklepów przez polskich mieszkańców i administrację. Naszą wędrówkę w przeszłość zakończymy na 1950 roku kiedy to miasto stało się stolicą województwa.

Prelekcję przedstawi Grzegorz Wanatko z Działu Historycznego MZL.

Spotkanie ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem!