15 czerwca (w środę) o godz. 17.00 nastąpi otwarcie wystawy prac Wilhelma Blanke, niemieckiego malarza, który urodził się w Kargowej w 1873 roku. W swoich obrazach utrwalał m.in. piękno naszego regionu  (fotorelacja z wernisażu)

Kargowę i najbliższy region w swojej twórczości przedstawiał urodzony tu w 1873 roku malarz i grafik Wilhelm Blanke. Był człowiekiem sztuki, któremu malarska muza towarzyszyła przez całe życie. Zainteresowania artystyczne w tej rodzinie były cechą dziedziczną zarówno poprzez ojca oraz dwóch starszych braci, będących malarzami dekoratorami. Był samoukiem.  Młody człowiek w 1890 roku wyrusza do Berlina, gdzie pracując chłonie sztukę i artystyczną atmosferę metropolii.

Zasadniczy wpływ na warsztat malarza miała jego roczna wyprawa do Włoch. Swój czas poświęcał tam głównie studiowaniu zabytków. Odwiedzał liczne muzea, inspirowała go głównie sztuka renesansu i baroku. W Wenecji znalazł swego mistrza Giovanni Batistę Tiepola, kolorystę, wybitnego malarza rokoka oraz znakomitego dekoratora.

Żona malarza Anna Graf, córka znanego w Berlinie artysty fotografika, stała się muzą artysty, sprawiając, że młody Blanke porzucił malarstwo dekoracyjne szybko opanowując tajniki twórczości artystycznej. Stał się znany w artystycznym środowisku wystawiając swoją pracę pejzażową na Wielkiej Berlińskiej Wystawie Sztuki w 1900 roku.

Dokonań twórczych Wilhelma Blanke nie należy jednak łączyć z żadnym stylem czy wyrazistym kierunkiem. Był  kolorystą, obdarzonym finezyjnym wyczuciem związku między barwami będącymi bazą dla twórczości o postimpresjonistycznym charakterze.

Wilhelm Blanke uprawiał bogatą w sensie tematyki wielowątkową twórczość. Malował dzieła o charakterze dekoracyjnym oraz obiekty architektoniczne, martwe natury, motywy kwiatowe, pejzaże, portrety, sceny salonowe czy rodzajowe.

Niezwykle ważne miejsce w jego twórczości zajmowały dzieła o tematyce religijnej. Jak wielu malarzy tworzył portrety, choć nie był to temat priorytetowy.

            Wielkim rozdziałem w dorobku Blankego są przedstawienia najbliższych stron, tworzące rodzaj ikonograficznej kroniki regionu. Poprzez jego prace poznajemy pejzaż Kargowej jakiej już nie ma: „W krainie wiatraków”, „Widok na miasto od strony Obry” czy widok na „Dolinę Obry”. Natomiast samo miasto charakteryzują między innymi reprezentacyjne widoki jego centrum z ratuszem i rynkiem. Szczególne miejsce zajmuje namalowany w 1926 roku i podarowany władzom miasta  obraz „Jarmark w Kargowej”.

Malarza interesowała także bliższa i dalsza okolica czego przykładem są widoki pobliskiego Sulechowa, Babimostu, zespołu klasztornego w Paradyżu oraz zamku w Łagowie Lubuskim. Z dalszych wojaży pochodzi przedstawienie „Gorzowa nad Wartą„, „Widok przez Odrę na Frankfurt”, czy scena rodzajowa „Letnie święto w Polsce” z 1919 roku.

Twórczość zmarłego w 1936 roku Wilhelma Blanke była popularna, jego obrazy reprodukowano na pocztówkach, pisano o niej w prasie, a prace prezentowano na wystawach między innymi w ramach „Wschodniomarchijskiego Związku Artystów”.

dr Longin Dzieżyc

W artykule wykorzystane zostały następujące opracowania:
– Stefan Petriuk, Wilhelm Blanke  (1873-1936) Malarz i artysta z Kargowej”
– Saur, Allgemeines Künstler lexikon, München, Leipzig, t. 11, s. 425

 

Termin wystawy:
15 VI – 11 IX 2016

Kurator wystawy:
dr Longin Dzieżyc