17 czerwca 2016 roku nastąpiło otwarcie wystawy “Adieu”, będącej plionem pleneru realizowanego w ramach cyklu “Muskau Art Project”. Prace pokazane na wystawie, ciekawie zaaranżowane przez studentkę IV roku grafiki ASP w Warszawie Matyldę Kozerę, były próbą rekonstrukcji idei spotkania, do którego nigdy nie doszło, między księciem Hermanem Puklerem a Juliuszem Słowackim.