17 czerwca (piątek) o godz. 17.00 nastąpiło otwarcie wystawy poplenerowej “Adieu” realizowanej w ramach spotkań Muskau Art Project (fotorelacja z wernisażu)

Muskau Art Project – W poszukiwaniu tożsamości miejsca to program trzyletnich warsztatów plenerowych w Bad Muskau/Łęknicy dla studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Wydziału Grafiki (od 2015 r.) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zorganizowanych we współpracy z Fundacją „Fuerst-Pueckler-Park Bad Muskau” i Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Projekt obejmuje swym zasięgiem zarówno polską, jak i niemiecką stronę parku, oraz oba przygraniczne miasteczka – Bad Muskau i Łęknicę. Ich tematem przewodnim było określenie tożsamości miejsca, w trzech różnych płaszczyznach – przestrzennej, społecznej i kulturowej.

Podsumowaniem każdego sezonu są wystawy poplenerowe. Pierwsza z nich odbywa się w jednym z budynków zespołu rezydencjonalnego w Muskau. Kolejną odsłoną jest prezentacja przygotowana w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w ramach Galerii Nowy Wiek. Natomiast wystawą wieńczącą dany rok jest pokaz w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

ADIEU, 30 IV – 8 V 2016
Trzeci, ostatni sezon warsztatów były próbą wzajemnego przybliżenia społecznościom przygranicznych miast, wybitnych dla obu kultur, postaci doby romantyzmu –  księcia von Pückler-Muskau i Juliusza Słowackiego.

Punktem wyjścia do działań warsztatowych były fragmenty ośmiu sekstyn „Podróży z Neapolu do Ziemi Świętej do Neapolu”, napisanych przez Słowackiego i poświęconych niemieckiemu księciu, a dotyczących jego wyimaginowanego spotkania z Pücklerem w trakcie podróży na Bliski Wschód w 1836 r. Obie postaci w odstępie kilku miesięcy przemierzyły tę samą trasę. Podążający śladami Pücklera Słowacki, zafascynowany postacią księcia, stworzył literacki zapis ich fikcyjnego spotkania.

Symboliczne spotkanie tych dwóch wybitnych osobowości jako temat warsztatów ze studentami stanowił ciekawą propozycję pogłębienia kulturowego zbliżenia społeczności obu krajów.

Opiekunem i pomysłodawcą projektu jest Grzegorz Stachańczyk.

Kurator wystawy:
Leszek Kania,
tel. 68 327 23 45 wew. 24

Termin wystawy:
17 czerwca – 31 sierpnia 2016