Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców regionu – pionierów, ale także do ich potomków – o udostępnienie Muzeum fotografii, dokumentów i innych materiałów związanych z początkami życia osadników na Ziemi Lubuskiej po roku 1945. Bardzo chętnie zbierzemy też wspomnienia – czy to w formie pisemnej, czy też nagramy audio lub wideo.

W wyniku II wojny światowej duża część Europy dotknięta została wielkimi przymusowymi przemieszczeniami ludności, jednak Ziemia Lubuska jest regionem szczególnym, bowiem jest jednym z tych obszarów, które charakteryzuje niemal całkowita wymiana ludności. Przybywający na Ziemię Lubuską osadnicy zajmowali obce im domy poprzednich niemieckich mieszkańców, a przynosząc ze sobą zróżnicowaną kulturę swoich wcześniejszych małych ojczyzn, dali tym samym zaczyn wielobarwnej mozaice kulturowej współczesnej Ziemi Lubuskiej.

Interesujące są dla nas zarówno materiały z życia prywatnego, rodzinnego, jak i społecznego – kulturalnego, religijnego, gospodarczego czy politycznego. Pragniemy ukazać ludzi i budowane od początku życie codzienne regionu – w miastach i na wsiach, w domach i firmach, podczas pracy i wypoczynku, w chwilach trudnych i radosnych, powszednich i uroczystych.

Cenne są wszelkie świadectwa tamtego czasu, które umożliwią ukazanie w miarę pełnego procesu trudnego osadnictwa na Ziemi Lubuskiej. Zbieramy relacje przesiedleńców i materiały dokumentujące transport, ich przybycie na nowe miejsca z Kresów wschodnich, z Polski centralnej czy Wielkopolski oraz reemigrantów z Zachodu. Ciekawią nas opowieści o współpracy, ale i o konfliktach ludzi pochodzących z różnych stron, z różnym bagażem kulturowym, o relacjach z obecnymi jeszcze na początku Niemcami oraz żołnierzami i administracją radziecką, o trudach codziennego oswajania nowego miejsca i o tęsknocie za ziemią rodzinną.

Ważną częścią będą materialne świadectwa tamtych czasów, dlatego prosimy o udostępnienie dokumentów, pamiątek, a także przedmiotów codziennego użytku, zarówno tych przywiezionych ze sobą, jak i poniemieckich, które tutaj zastali, i które służyły im przez pierwsze lata.

Chcemy pokazać, w jaki sposób pierwsi osadnicy obcy im świat zmieniali w swój dom. Docelowo zebrane materiały zaprezentowane będą na planowanej na październik 2016 roku wystawie poświęconej osadnikom na Ziemi Lubuskiej.

Osoby, które zechcą opowiedzieć nam swoją historię o Początku, podzielić się wspomnieniami, relacjami, fotografiami lub dokumentami prosimy o kontakt:

dr Anitta Maksymowicz
Muzeum Ziemi Lubuskiej
al. Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra
telefon 68 327 23 45 wew. 33
kom. kom. 608 2456 16
e-mail: wspolpraca@mzl.zgora.pl

 

Na zdjęciu: Transport przesiedleńców stacja w Dulowej, październik 1945, fot. J. Szlachetka ze zb. J. Zelka