1 września br. w salach Zamku Nowego w Bad Muskau nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej “Ogrody/Gärten”.  Jest to już trzecia prezentacja przybliżająca polską sztukę współczesną,  po obu stronach Nysy Łużyckiej,  w ramach stałej  współpracy Fundacji “Park Księcia Pücklera Bad Muskau” i Muzeum Ziemi Lubuskiej.  Tym razem do zrealizowania  ekspozycji zaproszeni zostali artyści skupieni wokół Instytutu Sztuk Wizualnych UZ w Zielonej Górze obchodzącego w tym roku 25 rocznicę swojego istnienia (więcej o wystawie)

Na otwarcie wystawy do Bad Muskau przyjechali niemal  wszyscy twórcy, których prace znalazły się na ekspozycji. W wernisażu uczestniczyli także m.in.: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Giorgi Melikidze i Kierownik Wydziału Kultury w Departamencie Infrastruktury Społecznej UM – Żaneta Cierach, a ze strony niemieckiej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Saksonii – Hansjörg König i burmistrz Bad Muskau – Andreas Bänder. Licznie stawili się również miłośnicy sztuki, w tym pracownicy i absolwenci Instytutu Sztuk Wizualnych UZ oraz przedstawiciele Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Uroczystość uświetniona została  koncertem jazzowym w wykonaniu studentów Instytutu Muzyki UZ w Zielonej Górze.

Autorką zdjęcia grupowego jest Barbara Panek-Sarnowska.