17 września br. w godzinach przedpołudniowych można było wysłuchać wykładu dra Longina Dzieżyca poświęconego sztuce sakralnej i jej znaczeniu w budowie tożsamości kulturalnej. Pierwsza część spotkania poświęcona została najważniejszy zabytkom sakralnym znajdującym się w naszym regionie, które stały się elementami łączącymi i spajającymi ludzi zamieszkałych na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej. Wśród wymienionych obiektów na szczególną uwagę wg prelegenta zasługują: obraz Matki Bożej Rokitniańskiej, Zespół Poaugustiański w Żaganiu, kościół w Klępsku oraz przedstawienia rzeźbiarskie i malarskie rzeźby  św. Jana Nepomucena i św. Jadwigi. Prócz dzieł dawnych prowadzący spotkania zwrócił także uwagę na współczesną recepcje dawnych dzieł w pracach artystów tworzących dziś. Jako przykład podane zostały prace Rolanda Szefferskiego i Aleksandry Mańczak, których realizacje, wystawiane m.in. w zielonogórskim Muzeum, odnosiły się sztuki sakralnej naszego regionu.

Druga część spotkania odbywała się już w przestrzeniach Galerii Sztuki Sakralnej, gdzie przybyli na spotkanie zostali oprowadzeni po ekspozycji.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.