Wzorem lat ubiegłych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze włącza się w ogólnopolskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa i udostępnia bezpłatnie swoje zbiory w dniach 17 i 18 września br.

Dodatkowo odpowiadając na hasło przewodnie tegorocznej edycji, które brzmi  “Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” przygotowany został specjalny wykład dla miłośników sztuki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w sobotę, 17 września o godz. 11.00. Prelekcję zatytułowaną “Sztuka sakralna i jej miejsce w procesie budowy tożsamości kulturalnej Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej” wygłosi dr Longin Dzieżyc. To wystąpienie połączone będzie z  kuratorskim oprowadzeniem po stałej ekspozycji sztuki sakralnej, której kolekcja jest dumą naszej instytucji.

Zapraszamy uprzejmie na spotkanie i zachęcamy do zwiedzania Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. 

edd_2016