Nasz najnowszy obiekt związany z kulturą żydowska – zwój Tory podarowany nam pod koniec czerwca br. przez pana Waldemara Sawickiego z Zielonej Góry poddawany jest w dalszym ciągu wnikliwym badaniom i analizie na wielu płaszczyznach.

Ostatnio informowaliśmy, iż badacze i pasjonaci Tory i kultury żydowskiej – mgr Arkadiusz Brygier i Noel Sundmann odczytali nasz tekst i umiejscowili go w Pięcioksięgu z dokładnością co do wersetu, numeru i nazwy księgi.

Obecnie nasz zwój Tory będzie rozpatrywany i analizowany także i pod innymi kątami. Badacze chcą wnikliwie zapoznać się z różnymi imionami Boga, które występują w tym zwoju.

bez_tytulu_7

Do badań tych dołączą również rozważania i interpretacje związane z imionami postaci biblijnych, których dzieje są tam opisane.

Niezwykle intrygująco zapowiada się zamiar egzegezy obiektu pod względem kompozycji i specyfiki tekstu w kontekście ukrytych w nim słów (por. prace badawcze Elijahu Ripsa i Dorona Witztuma, opisane w: M. Drosnin Kod Biblii).

Co ciekawe, zapis treści świętej księgi, jak twierdzą nasi badacze, ma odniesienie do konkretnych cyfr – każda litera hebrajska ma swój odpowiednik liczbowy, z którego wynikałoby, iż Tora może mieć doskonały zapis matematyczny (por. podzielność przez 7 pierwszego hebrajskiego zdania w Biblii; odkrycie odnotowane m.in. przez dr Ivana Panina). Kluczem jest ten hebrajski alfabet, wydobyty z tekstu naszego zwoju:

bez_tytulu_8

Jak widać nasz obiekt pobudza do działania i wyzwala w (wy-)znawcach tematu niesłabnące zainteresowanie oraz nieograniczone możliwości badawcze.

O wynikach ich analiz będziemy informować, a efekty konkretnych prac badawczych na pewno ukażą się w formie artykułu w jednym z wydawnictw muzealnych oraz zostaną przedstawione szerszej publiczności na jednym z następnych spotkań związanych z kultura żydowską, organizowanych w Muzeum Ziemi Lubuskiej.