21 września 2016 r. (środa) o godzinie 14:30 odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej kolejne szkolenie metodyków, nauczycieli, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych zatytułowane „Wielkość i upadek Lubuskiej Wytwórni Win”. Spotkania odbywają się cyklicznie od 2010 roku we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze i dotyczą historii Winnego Grodu (krótka relacja)

Lubuska Wytwórnia Win, która przejęła w 1945 r. przejęła majątek firmy Grempler & Co. stała się w następnych latach jednym z większych zakładów Zielonej Góry. Początkowo produkowano w niej, podobnie jak przed wojną, wino musujące, lecz od końca lat czterdziestych zakład przerzucił się na produkcje win owocowych. W latach siedemdziesiątych zielonogórska winiarnia sprzedawała swoje wyroby do blisko 700 odbiorców  w kraju i za granicą. Zakład eksportujący swoje produkty m.in. do Stanów Zjednoczonych, Australii, Węgier i ZSRR, będący symbolem Zielonej Góry został zlikwidowany w 1999 r.

Szkolenie poprowadzi dr Arkadiusz Cincio.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!