28 września br. w gmachu Muzeum rozprawiano o naszym mieście. Było o przeszłości, chwili obecnej i o tym, co przyniesie nadchodzący czas. A wszystko to za sprawą konferencji naukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne i Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wykład inauguracyjny zatytułowany Uwarunkowania rozwoju powiększonej Zielonej Góry po połączeniu miasta z gminą wygłosił prof. dr hab. Czesław Osękowski.  W spotkaniu wystąpiło 23 prelegentów reprezentujących różne środowiska naukowe. Wśród nich przedstawiciele naszej instytucji – dr Izabela Korniluk, dr Alina Polak, dr Arkadiusz Cincio, dr Longin Dzieżyc oraz Grzegorz Wanatko. Przybyłym gościom trudno było wysłuchać wszystkich interesujących wypowiedzi, bowiem prelekcje wygłaszane były się równolegle w dwóch sekcjach. Jednak jak obiecuje dr hab. Bogumiła Burda, prof UZ, spiritus movens całego przedsięwzięcia, wszystkie przedstawione referaty ukażą się w wydawnictwie pokonferencyjnym (więcej o programie konferencji)
Ciekawym wątkiem tego naukowego wydarzenia była poobiednia dyskusja, moderowana przez prof. dra hab. Czesława Osękowskiego, dotycząca warunków i kierunków rozwoju miasta. Wzięli w niej m.in. udział: dr hab. Maria Zielińska, prof UZ (Instytut Socjologii UZ), Marcin Pabierowski (wiceprzewodniczący Rady Miasta), Leszek Kania (dyrektor MZL). Wygłoszone refleksje i pytania z sali stały się zalążkiem ciekawej dyskusji. W wymianie poglądów uczestniczyli m.in.: dr Barbara Bielinis-Kopeć (Wojewódzki Konserwator Zabytków), Robert Zielonka, dr Longin Dzieżyc oraz dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof UZ.

Poniżej pakiet zdjęć rejestrujących to wydarzenie.