“Włącz ich w kulturę” to tytuł warsztatów, w których uczestniczyli pracownicy zielonogórskiego Muzeum mający na co dzień kontakt ze zwiedzającymi oraz zajmujący się oprowadzaniem wycieczek. Celem szkolenia było zdobycie nowych doświadczeń, wiedzy, informacji oraz pomysłów umożliwiających tworzenie z muzeum miejsca dostępnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem niewidzących i niesłyszących.

Zajęcia odbywały się przez dwa dni i były splotem warsztatów i prelekcji, ruchu i rozmowy, zmuszały do aktywności intelektualnej i fizycznej, do korzystania z wyobraźni oraz zmierzenia się z własnymi obawami, imaginacjami i przyzwyczajeniami.

Szkolenie zrealizowano pod patronatem Fundacji Kultura bez Barier zajmującej się udostępnianiem kultury osobom niewidomym i niesłyszącym. Prowadzili je znakomici i wiarygodni trenerzy – Robert Więckowski i Anna Żórawska. Podczas zajęć zanalizowano trudności, „rozprawiono” się z mitami i stereotypami oraz przedstawiono savoir-vivre wobec osób zmagających się różnymi problemami ograniczającymi ich możliwości postrzegania i odbioru rzeczywistości. Nade wszystko jednak pracownicy Muzeum zostali zanurzeni w niepełnosprawność (niewidzenia i niesłyszenia),  której dopóki się nie dotknie choćby tylko przez ćwiczenie, nigdy nie jest się w stanie pojąć.

Efektem warsztatów stało się nie tylko zdobycie nowych umiejętności i odpowiednie przygotowanie pracowników, ale również zrealizowanie opisów deskryptywnych dla 10 wybranych eksponatów. Znajdą się one niebawem na ekspozycji i ułatwią odbiór dzieł osobom z niepełnosprawnością.