Podczas wczorajszego spotkania z cyklu “Z pamiętnika podróżnika” Damian Dukiewicz opowiadał o Iranie. Przedstawił świat mało znany i obarczony w potocznym myśleniu wieloma stereotypami. Przemierzał go rowerem, z trudem pokonywał duże różnice nie tylko poziomów, ale i w wysokości temperatur. Przedzierał się przez krajobrazy niedostępne i puste. Innym razem zatapiał się w miastach wielomilionowych jak Tebriz czy Teheran.  Nade wszystko jednak wspominał spotkania ze współczesnymi Persami. Opowiadał o ludziach bezpośrednich, niewyobrażalnie życzliwych, uczciwych i bardzo pomocnych (niekiedy aż do przesady), choć różniących się od nas odmienną obyczajowością i religią. W jego głosie, mimice, spojrzeniu nadal czuło się emocje, jakie w nim pozostawiły te spotkania (więcej)

.