W dniach 6-8 października 2016 roku w Seelow (Niemcy) i Kostrzynie nad Odrą odbywała się jesienna konferencja Związków Muzeów Landu Brandenburgia. Tym razem jej temat poświęcony był problemowi transgranicznemu i dotyczył wpływu przemian po obu stronach Odry w 1945 roku na krajobraz muzealny.

W spotkaniu uczestniczyli polscy i niemieccy naukowcy oraz pracownicy muzeów, którzy przedstawili swoje referaty w trzech panelach. Pierwszy z nich był próbą odpowiedzi na pytanie. „Skąd – dokąd? Wypędzenie i nowe osadnictwo po obu stronach Odry i Nysy po II wojnie światowej”. W drugim próbowano zmierzyć się z zagadnieniem nowej oceny starych zbiorów muzealnych. Panel trzeci poświęcony został perspektywom współpracy instytucji muzealnych po obu stronach Odry.

Muzeum Ziemi Lubuskiej na konferencji reprezentował dr Longin Dzieżyc, który przedstawił opracowanie dotyczące procesów zmian ustrojowych i ich oddziaływania na kształt działalności instytucji muzealnej. Referat „Przeobrażenia systemowe i ich wpływ na procesy integracyjne zachodzące po II wojnie światowej na przykładzie działalności zielonogórskiego muzeum” wygłoszony został w panelu  „Stare zbiory – nowe pytania. Nowa ocena zbiorów muzealnych po 1945 roku”.

Konferencja stała się dla jej uczestnikó także okazją do zwiedzenia pozostałości twierdzy kostrzyńskiej oraz ekspozycji muzealnej utworzonej w jednym z trzech zachowanych bastionów twierdzy Kostrzyn – jedynym udostępnionym zwiedzającym.