10 października 2016 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła się niecodzienna uroczystość, która choć miała miejsce w biurowych wnętrzach, była dla naszej instytucji bardzo ważnym i znaczącym wydarzeniem. W gabinecie dyrektora MZL Leszka Kani nastąpiło wręczenie pamiątkowego medalu wybitego z okazji 70-lecia Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. Aktu tego dokonał dyrektor MZM – Andrzej Kirmiel, składając jednocześnie wyrazy podziękowania za wsparcie i życzliwość jaką międzyrzeckie Muzeum doświadcza ze strony naszej instytucji.

Przypomnijmy, że pierwsze muzeum w Międzyrzeczu (Meseritzer Heimatmuseum) powstało w 1935 roku. Utworzona w 1946 roku polska instytucja stała się niejako kontynuatorką tamtej placówki. Z biegiem czasu zmieniło się jednak jej oblicze i zakres zbiorów. Silne piętno na specyfice instytucji odcisnął Alf Kowalski, będący w latach 1946-1985 kustoszem i dyrektorem Muzeum. Wtedy to z jego inicjatywy powstała stała ekspozycja pt. „Tysiąc lat Międzyrzecza”, która przedstawia przeszłość miasta i regionu od czasów najdawniejszych do współczesności. Obejmuje zabytki z dziedziny archeologii, historii, sztuki, rzemiosła artystycznego i kultury ludowej.

Obecnie w skład interesującego kompleksu muzealno-parkowego wchodzą:

  • zamek z XIV – XVI wieku – jest to jedyny  królewski zamek piastowski  na terenie województwa lubuskiego,
  • siedziba dawnego starostwa – budynek ten pochodzi z początków XVIII w. obecnie mieści się w nim ekspozycja muzealna, w jego sąsiedztwie znajdują się dwa niewielkie ogrody w stylu francuskim,
  • oficyna dworska z I połowy XVIII w.,
  • dom bramny – budynek odtworzony wzorowany na pierwotnym z XVIII w.,
  • budynek Karczmy Dworskiej z połowy XVIII w.