W środę, 19 października br. o godz. 17.00 odbędzie się trzeci już wieczór wspomnień poświęcony Agacie Buchalik-Drzyzdze. Tym razem wypełnią go rozmowy o plenerach plastycznych w Paradyżu i Górzykowie, w których Artystka tak bardzo lubiła uczestniczyć. W trakcie spotkania odbędzie się również koncert, a chętni będą mogli wziąć udział w loterii, z której dochód przeznaczony zostanie na ufundowanie stypendium artystycznego dla uzdolnionego, niezbyt zasobnego, ucznia Szkoły Plastycznej w Zielonej Górze

Wydarzenie będzie miało piękną oprawę, bowiem odbędzie się w Sali Witrażowej zielonogórskiego Muzeum.

Stypendium artystyczne jest kolejną odsłoną działalności Klubu Kiwanis Zielona Góra ADSUM.  Pomysł jego ufundowania pojawił się po śmierci założycielki  Klubu – Agaty Buchalik-Drzyzgi. Ma na celu wsparcie finansowe ucznia, jest także formą utrwalenia pamięci o znanej zielonogórskiej Artystce, dlatego nazwane zostało Jej imieniem. Od trzech lat, w okresie jesiennym Klub Kiwanis  organizuje spotkanie wspomnieniowe o swojej zmarłej Koleżance. Równolegle przeprowadzana  jest loteria fantowa, a zebrane pieniądze przeznaczane na comiesięczne wypłaty stypendialne. Pierwszą podopieczną Klubu Kiwanis była bardzo uzdolniona uczennica Liceum Plastycznego – Marta Stepek. Przez dwa lata otrzymywała co miesiąc stypendium w wysokości 200 zł, które umożliwiało Jej zakup materiałów plastycznych, niezbędnych dla twórczego rozwoju. Podopieczna Klubu okazała się bardzo pracowitą i zdolną osobą. W tym roku, w maju obroniła pracę dyplomową z wyróżnieniem, a od października studiuje rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Chcąc kontynuować tę formę charytatywnej działalności, zielonogórski Klub w tym roku ponownie zwrócił się  do dyrektorki zielonogórskiego Liceum Plastycznego o wytypowanie kolejnej osoby, którą mógłby wspomóc.

Aby wywiązać się z podjętego zobowiązania  organizowany jest trzeci wieczór wspomnień poświęcony Agacie Buchalik-Drzyzdze. Tym razem wspomnienia dotyczyć będą plenerów plastycznych w Paradyżu i Górzykowie, a opowiadać o nich będą goście – artyści plastycy a także organizatorzy tych wydarzeń. W programie jest również koncert w wykonaniu studentów Wydziału Artystycznego UZ. Na zakończenie spotkania przewidywane są rozmowy przy dobrej kawie i świetnych ciastkach.  

Organizatorami wydarzenia są Klub Kiwanis Zielona Góra ADSUM oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej.