Historia i mitologia miast kresowych  to tytuł spotkania, które  odbyło się 20 października br.

Gościem zielonogórskiego Muzeum był prof. Stanisław Nicieja – historyk, były rektor Uniwersytetu Opolskiego i autor wielu publikacji oraz książek poświęconych kresom. Kreśli w nich z dużą swobodą narracyjną historię i mitologię miejscowości utraconych przez Polskę na wschodzie po 1945 roku. Szczególnym uznaniem czytelników cieszy się cykl „Kresowa Atlantyda” liczący obecnie 8 tomów (docelowo ma ich być około 30), w którym Autor pisze barwnie o 200 miastach i miasteczkach kresowych. Wiedzie nas do świata polskich uzdrowisk, letnisk i zimowisk kresowych, do krainy, która po stracie tych ziem przez Polskę pogrążyła się niczym mityczna Atlantyda w odmętach zapomnienia.
Teksty zawarte w książkach ilustrowane są oryginalną i bogata ikonografią.

Po spotkaniu, którego współorganizatorem  jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, chętni mogli  porozmawiać z profesorem, a także nabyć najnowsze wydawnictwa “Kresowej Atlantydy”.