22 października 2016 roku w Sali Zegarowej zielonogórskiego muzeum odbyło się posiedzenie wyjazdowe Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Uczestniczyli w nim członkowie oddziałów m.in. z Krakowa, Warszawy, Poznania i Jeleniej Góry oraz przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich w osobach Zygmunta Stabrowskiego i Stanisława Tomczyszyna. Muzeum Ziemi Lubuskiej reprezentował dr Longin Dzieżyc.  W trakcie spotkania miało miejsce miłe wydarzenie. Było nim uhonorowanie wicemarszałka województwa lubuskiego S. Tomczyszyna Złotą Odznaką  TMLiKP. W uzasadnieniu wyróżnienia – Jan Tarnowski, prezes oddziału zielonogórskiego podkreślił szczególne zaangażowanie wicemarszałka w sprawę pozyskiwania środków na prowadzenie polskich szkół sobotnio-niedzielnych na Kresach.

Przypomnijmy, że zielonogórski oddział TMLiKP-W jest inicjatorem wielu działań propagujących  szerzenie wiedzy o historii i kulturze Lwowa oraz Kresów Południowo-Wschodnich. Tylko w ostatnich dniach na terenie naszego miasta miał miejsce przegląd kultury kresowej, spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją, a niebawem w naszym muzeum  nastąpi otwarcie wystawy pt. Nasze wspomnienia. Pamiątki kresowe ze zbiorów Wacława Nycza.