9 listopada br. w zielonogórskim Muzeum nastąpiło otwarcie wystawy plakatów “Powrót nad Odrę i Bałtyk”. Na ekspozycji zobaczyć można nie tylko prace papierowe, ale również sztandary partyjne i zakładowe z lat powojennych. Dodatkowym walorem aranżacyjnym jest stół konferencyjny wypełniony przedmiotami “z epoki”. Specjalnym gościem wczorajszego wydarzenia był Andrzej Kotecki  z Muzeum Niepodległości w Warszawie, który podzielił się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą o autorach prac i refleksjami dotyczącymi trudnej rzeczywistości powojennej na ziemiach zachodnich i północnych.

więcej o wystawie