To było już dziewiąte spotkanie, podczas którego zaproszeni przez nas goście wspominali wybitnych zielonogórzan, których pożegnaliśmy w ciągu ostatniego roku. Eugeniusz Kurzawa przypomniał Eugenię Pawłowską, Barbara Konarska dzieliła się swoimi refleksjami o Zbigniewie Rajche, a Stanisław Tarnowski przybliżył dokonania Tadeusza Marcinkowskiego. Bohaterowie wieczoru pozostawili po sobie trwały ślad nie tylko w historii naszego miasta, ale również w sercach przybyłych do Muzeum gości.  A jako że ich odejście jest wciąż jeszcze świeże w pamięci –  zdarzało się, że rysującym ich sylwetki – głos  się załamywał przy opowieściach. Dopełnieniem słów były prezentacje multimedialne przygotowane przez moderatorkę wieczoru Elżbietę Maciejewską – pokazujące mało znane zdjęcia wspominanych osób.

Nastrój spotkania wzbogacała piękna aranżacja kwiatowa autorstwa Cezarego Molendy oraz refleksyjna muzyka w wykonaniu Lubuskiego Kwartetu Filharmonii Zielonogórskiej.