W 2017 roku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze planuje organizację jubileuszowej wystawy związanej z 100. rocznicą konsekracji kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.

Pragniemy zwrócić się do mieszkańców Zielonej Góry z apelem o udostępnienie Muzeum wszelkich związanych ze świątynią materiałów, które znajdują się w rodzinnych albumach i archiwach zielonogórzan. Interesują nas w szczególności fotografie ukazujące zarówno wnętrze, jak i zewnętrzne  otoczenie świątyni w różnych okresach, podczas rozmaitych świąt i uroczystości, ale także życie kościoła i parafian na co dzień. Wspaniałym uzupełnieniem byłyby również prywatne pamiątki, kartki pocztowe, wycinki z prasy, dokumenty, etc. Zebrane dzięki pomocy zielonogórzan materiały pozwolą na stworzenie  wyjątkowej ekspozycji, prezentującej historię kościoła i parafii oraz ich znaczenie dla życia religijnego, społecznego i kulturalnego mieszkańców Zielonej Góry.

Na pamiątki związane z kościołem pw. Najświętszego Zbawiciela będziemy czekać do 16 grudnia 2016 roku. Po przyniesieniu do Muzeum zostaną one na miejscu zeskanowane/sfotografowane i zwrócone właścicielowi. Zdjęcia można też przesyłać drogą mailową na adres: historyczny@mzl.zgora.pl z informacjami o nadawcy zdjęcia (imię, nazwisko, adres i telefon wraz ze zgodą na publikację) i  opisem fotografii (data, wydarzenie, osoby występujące na zdjęciu, etc.).