Od 16 XI 206 roku w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Nowy Wiek można obejrzeć  prace twórców związanych z jej działalnością. Na ekspozycji znajdują się ponad dwadzieścia wyselekcjonowanych dzieł artystów, którzy mieli tu swoje indywidualne, duże prezentacje w ostatnich latach.

Wystawa odzwierciedla program galerii, który z założenia jest eklektyczny i ma on na celu ukazanie zróżnicowania i polifoniczności współczesnej plastyki. Ekspozycja skomponowana została z dwóch przenikających się części. W jednej znajdziemy prace młodych twórców związanych ze środowiskiem zielonogórskim, w drugiej natomiast można odnaleźć dzieła artystów spoza tego kręgu.  Autorami prac są  zarówno młodzi artyści, niedawni absolwenci szkół artystycznych jak również twórcy dojrzali czy wręcz uznani już nestorzy sztuki.  W kolejności alfabetycznej są to: Jan Berdyszak, Basia Bańda, Radek Czarkowski, Jacek Dłużewski, Tadeusz Dominiak, Edward Dwurnik, Jarosław Jeshke, Michał Jankowski,  Magdalena Gryska, Alicja Lewicka-Szczegóła, Agata Siwek, Marian Szpakowski,  Halina Trela, Jerzy Truszkowski, Rafał Wik i Ryszard Woźniak. Najstarsza praca pochodzi z lat 80. XX wieku, najmłodsza z tego roku.
Prezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej, a pojawiły się one naszej w naszej kolekcji dzięki darom artystów oraz zakupom, które zostały poczynione w poprzednich latach.

Kurator wystawy:
Leszek Kania

Termin wystawy:
16 XI 2016 – 29 I 2017